Bài Viết / Thủ Thuật Hay

Latest Bài Viết / Thủ Thuật Hay News

ChatGenius AI | 40k+ Prompts | 1.4k+ Ai Tools | 600+ No code Tools | AI Total Guide

Tổng hợp bộ công cụ AI, Bài viết,... (Notion) Link https://dented-can-40b.notion.site/Chat-Genius-Ai-40k-Prompts-1-4k-Ai-Tools-600-No-code-Tools-AI-Total-Guide-2ad948d6dd3e4c5c90a13fc4ad1666de

Trần Tuấn Trần Tuấn

Tổng hợp công cụ AI thay thế ChatGPT để làm việc tốt hơn

Không thể bàn cãi việc hỗ trợ của AI sẽ giúp ích cho chúng ta rất nhiều, hiện nay có khá nhiều công cụ AI làm rất tốt việc này, với sự hỗ trợ của AI công việc của chúng

Trần Tuấn Trần Tuấn

PHP Malware Scanner – Tiện Ích Hỗ Trợ Quét Malware cho source code viết bằng PHP.

Hiện nay mã nguồn mở đã trở nên khá phổ biến, và các source (mã nguồn) Website đã được chia sẻ khá nhiều ở nhiều ngôn ngữ lập trình khác nhau, đặc biệt là ngôn ngữ PHP thì đã khá

Trần Tuấn Trần Tuấn