[Udemy] Java And C++ Complete Course for Beginners 2022

Trần Tuấn
6 Min Read

Bạn sẽ học được gì trong khoá học này

 • Bạn sẽ học cách viết một chương trình Java hoàn chỉnh lấy dữ liệu đầu vào của người dùng, xử lý và đưa ra kết quả
 • Bạn sẽ học các khái niệm OOPS trong Java
 • Bạn sẽ tìm hiểu các khái niệm java như đầu ra của bảng điều khiển, Biến Java và kiểu dữ liệu, Toán tử Java, v.v.
 • Bạn sẽ có thể sử dụng Java cho Selenium trong quá trình thử nghiệm và phát triển
 • Bạn sẽ tìm hiểu các khái niệm về C++ như đầu ra của bảng điều khiển, Biến và kiểu dữ liệu C++, Toán tử C++ và hơn thế nữa
 • Bạn sẽ học cách viết một chương trình C++ hoàn chỉnh lấy dữ liệu đầu vào của người dùng, xử lý và đưa ra kết quả
 • Bạn sẽ tìm hiểu các cấu trúc lập trình phổ biến khi chúng được triển khai trong C++ bao gồm C++ 11. Các chủ đề bao gồm việc sử dụng C++ để quản lý bộ nhớ, nhập/o tệp
 • Bạn sẽ tìm hiểu về tài liệu tham khảo, ngoại lệ và lập trình hướng đối tượng C++

Chi Tiết Khoá Học

Requirements

 • Basic Understanding of Computers
 • No prior knowledge of Java and C++, things will be covered in this course

Description

Why Learn Java?

Java is a general-purpose, versatile and popular programming language. It’s great as a first language because it is concise and easy to read, and it is also a good language to have in any programmer’s stack as it can be used for everything from web development to software development and scientific applications.

Take-Away Skills:

This course is a great introduction to both fundamental programming concepts and the Java programming language. By the end, you’ll be comfortable programming in Core Java.

This Course is the first of a series of courses that make up the Core Java Specialization. The Core Java Specialization, in turn, is part of a series of programming specializations and designed to provide the skill set necessary to be hired as an IT developer using Java in many corporate environments. This course includes hands-on practice and will give you a solid knowledge of the Java language. After completing this course, you will be able to identify Java’s benefits, program in basic Java syntax using Java data types, and incorporate branches and loops. The audience for this course: – Anyone interested in learning Java – Programmers – Technical Managers – Application Developers

Topics Covered:

Module-1: Java Fundamentals

 • Basic Java Program
 • Compile and run a Java program
 • Understanding console output
 • Java Variables and Data Types
 • Java Operators
 • Conditional statements
 • Loops
 • Break and continue
 • Arrays
 • Single Dimensional array
 • Double Dimensional array
 • String Class
 • String methods

Module-2: Java OOPS Concepts

 • Classes and Objects
 • Java methods
 • Passing parameters to the methods
 • Call by value and call by reference
 • Java Constructor
 • Method Overloading
 • Constructor Overloading
 • this keyword
 • Static variables and methods
 • Java Inheritance
 • Method Overriding
 • super keyword
 • final keyword
 • Java Interfaces
 • Java Packages
 • Access Modifiers
 • Exception Handling
 • Array List
 • Hash Map
 • JDBC 
  C++ Complete Training Course 2022

This course will help you learn C++ basics and give you hands-on experience to create your own projects and work with computer memory. With its adaptability and fast rendering, you’ll find the C++ programming language used everywhere, from web browsers to game development and operating systems to science and machine learning tools.

This C++ Programming Course is designed to meet the industry benchmarks. This C++ programming course will give you extensive knowledge of Object-Oriented Programming in C++, Coding Styles and Design Patterns, Generic Programming and Standard Template Library.

The course examines common programming constructs as they are implemented in C++ including C++ 11. Topics include the use of C++ for memory management, file input/output (I/O), pointers, references, exceptions, and object-oriented programming. Basic data structures such as linked lists, stacks, and queues are covered in terms of their usage and implementation using C++.

Also, this course has been created to help you learn all the basics concepts that are the core of C++ Programing. This way, you will not only program in this language, but you will also understand the logic behind this programming language and will be able to create various applications in it on your own. Indeed, if you don’t have prior programming experience, the hardest part is understanding the programming logic and this course covers all the topics to help you succeed in C++ programming.

Subjects/topics you will learn through the course are

 • C++ Overview
 • Functions and variables
 • Classes
 • Operator Overloading
 • Initialization and Assignment
 • Storage Management
 • Inheritance
 • Polymorphism
 • Exception
 • Templates

See you Inside the course. Thank you

Who this course is for:

 • Beginner in Java development And C++ development
 • Beginner in software development

Link Khoá Học

Java And C++ Complete Course for Beginners 2022 | Udemy

TAGGED:
Share This Article
Follow:
Mình là một lập trình viên chuyên về phát triển ứng dụng web và di động với nhiều năm kinh nghiệm trong ngành công nghệ thông tin. Đam mê với việc sáng tạo và xây dựng các ứng dụng di động và web tối ưu, thân thiện với người dùng. Kiến thức của tôi bao gồm nhiều ngôn ngữ lập trình và công nghệ, từ JavaScript, React và Vue.js đến React Native Flutter, Laravel, Symfony, Zend, NodeJS. Tôi đã tham gia vào nhiều dự án phức tạp, từ việc phát triển các trang web tĩnh đến xây dựng các ứng dụng di động đa nền tảng.  Ngoài ra, mình cũng đam mê chia sẻ kiến thức và kinh nghiệm của mình thông qua viết blog và tham gia cộng đồng lập trình để giúp đỡ những người khác hiểu rõ hơn về thế giới phức tạp của lập trình web và di động. Nếu bạn đang tìm kiếm một lập trình viên có kỹ năng sâu về cả phát triển web và di động, và một người đồng hành đầy nhiệt huyết trong dự án của bạn, tôi sẽ là người phù hợp. Rất mong có cơ hội hợp tác và xây dựng những sản phẩm xuất sắc cùng nhau.
Leave a comment
0 0 votes
Đánh giá bài viết
Subscribe
Notify of
guest

0 Góp ý
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x