[Udemy] Java Programming and Spring Boot Microservices

Trần Tuấn
3 Min Read

Bạn sẽ học được gì trong khoá học này

  • Phát triển ứng dụng sử dụng Java và Spring Boot.
  • Các khái niệm lập trình hướng đối tượng (OOP) như lớp, đối tượng, kế thừa, đa hình, đóng gói và trừu tượng.
  • Các tính năng Java nâng cao như tổng quát, chú thích và biểu thức lambda.
  • Cách xây dựng và định cấu hình microservice bằng Spring Boot.
  • Cách tạo dịch vụ web RESTful.

Chi Tiết Khoá Học

Requirements

  • Students should have a basic understanding of the Java programming language.
  • Students should have a basic understanding of web technologies like HTTP, REST, and JSON.

Description

This course is designed to provide an in-depth understanding of Java programming concepts and the Spring Boot framework for intermediate and advanced Java programmers. This comprehensive course covers core Java concepts and the Spring Boot framework, which is widely used for developing microservices.

In this course, you will thoroughly review object-oriented programming (OOP) concepts, such as classes, objects, inheritance, polymorphism, encapsulation, and abstraction. You will also be introduced to basic data structures like arrays, lists, and maps and learn about advanced Java features like generics, annotations, and lambda expressions. This will provide a solid foundation for understanding the Spring Boot framework.

Moving on to the Spring Boot framework, you will learn how to build and configure microservices using Spring Boot, create RESTful web services, and integrate with databases using Spring Data. You will also learn to test and deploy your applications using popular tools like Maven. The course covers all the key concepts and best practices for developing microservices with the Spring Boot framework, including security, error handling, and performance optimization.

This course is designed for Java programmers of all levels who want to build scalable and efficient applications using the latest technologies. Whether you want to expand your skill set, enhance your knowledge, or start a new career, this course provides a comprehensive learning experience to help you achieve your goals. By the end of this course, you will be equipped with the skills and knowledge to build robust, scalable, and efficient microservices using the Spring Boot framework.

Who this course is for:

  • The course is designed to provide a comprehensive learning experience, so even if you have some experience with Java, you will get benefit from the in-depth coverage of the topics and hands-on examples provided in the course.
  • Whether you are a beginner looking to start a career in software development or an experienced developer looking to expand your skillset, this course is a valuable resource that will provide you with the knowledge and hands-on experience needed to build Java-based microservices using the Spring Boot framework.

Link Khoá Học

Java Programming and Spring Boot Microservices | Udemy
TAGGED:
Share This Article
Follow:
Mình là một lập trình viên chuyên về phát triển ứng dụng web và di động với nhiều năm kinh nghiệm trong ngành công nghệ thông tin. Đam mê với việc sáng tạo và xây dựng các ứng dụng di động và web tối ưu, thân thiện với người dùng. Kiến thức của tôi bao gồm nhiều ngôn ngữ lập trình và công nghệ, từ JavaScript, React và Vue.js đến React Native Flutter, Laravel, Symfony, Zend, NodeJS. Tôi đã tham gia vào nhiều dự án phức tạp, từ việc phát triển các trang web tĩnh đến xây dựng các ứng dụng di động đa nền tảng.  Ngoài ra, mình cũng đam mê chia sẻ kiến thức và kinh nghiệm của mình thông qua viết blog và tham gia cộng đồng lập trình để giúp đỡ những người khác hiểu rõ hơn về thế giới phức tạp của lập trình web và di động. Nếu bạn đang tìm kiếm một lập trình viên có kỹ năng sâu về cả phát triển web và di động, và một người đồng hành đầy nhiệt huyết trong dự án của bạn, tôi sẽ là người phù hợp. Rất mong có cơ hội hợp tác và xây dựng những sản phẩm xuất sắc cùng nhau.
Leave a comment
0 0 votes
Đánh giá bài viết
Subscribe
Notify of
guest

0 Góp ý
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x